1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi indivi.lt svetaine bei nustato apsipirkimo indivi.lt tvarką. Indivi.lt pasilieka teisę keisti šias Sąlygas savo nuožiūra bet kuriuo metu. Visi Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo Sąlygų pakeitimo momento. Naudodamiesi svetaine Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Sąlygomis ir visais jų pakeitimais. Rekomenduojame peržiūrėti šias Sąlygas kiekvieną kartą naudojantis mūsų svetaine ir prieš užsakant prekes. Jei nesutinkate su Sąlygomis, turite nustoti naudotis indivi.lt svetaine.

1.2. Šios Sąlygos, pirkėjui su jomis sutikus (t.y. susipažinus su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu indivi.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. juridiniai asmenys;

1.3.2. veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka;

1.3.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, bet tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.4. visų p. 1.3.1-1.3.3. nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Sąlygomis, patvirtina, kad, remiantis Sąlygų 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes indivi.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Prekybos teritorija

2.1. Internetinėje parduotuvėje indivi.lt prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti parduodamos pirkėjui už Europos Sąjungos teritorijos ribų. 

3. Prekių įsigijimo tvarka ir asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje indivi.lt, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, tačiau, registracija nėra privaloma. Pirkėjas, nurodytuose informacijos laukuose, privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog jo nurodyti asmens duomenys, teisės aktų nustatyta tvarka, būtų tvarkomi prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje indivi.lt tikslais.

3.3. Pardavėjas neatskleidžia pirkėjo informacijos ir jos neplatina. Tačiau, pardavėjas pasilieka sau teisę teikti pirkėjui informaciją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, pardavėjo partnerius, informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas bei naudoti šią informaciją pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjo informacija gali būti atskleista tik a) gavus pirkėjo sutikimą, b) jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba vykdant teismo sprendimą, c) jei pirkėjas pažeidė ar nesilaikė prekių pirkimo sąlygų, d) jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti pirkėjo įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius, e) kitais teisės aktų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informaciją pardavėjo partneriams šiose Sąlygose ir teisės aktuose numatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas, lankydamasis indivi.lt svetainėje, sutinka, kad į pirkėjo kompiuterį būtų įrašyti slapukai, kurie reikalingi svetainės lankomumui fiksuoti ir rodyti pirkėjui reklamą pardavėjo partnerių svetainėse pakartotinės rinkodaros tikslais. Slapukai neidentifikuoja konkretaus asmens, o tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką. Jeigu pirkėjas pageidauja, jis gali atsisakyti teikiamos reklamos apsilankęs puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/choices.

3.5. Pristatant prekes, pardavėjas turi teisė pareikalauti, kad prekes pristatančiam asmeniui, kurjeriui ar pašto darbuotojui būtų pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

4.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka perkamą prekę, įdeda ją į pirkinių krepšelį, užsiregistruoja indivi.lt elektroninėje parduotuvėje, nurodo visus reikiamus duomenis ir atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į pardavėjo banko sąskaitą.

4.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Sąlygose nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes indivi.lt internetinėje parduotuvėje šių Sąlygų ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su indivi.lt internetine parduotuve, susisiekdamas su pardavėju ir gaudamas prekės grąžinimo kodą ir instrukciją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje indivi.lt siūlomo pardavimui asortimento).

5.3. Sąlygų 5.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, devėta, prekė yra originalioje pakuotėje ir pirkėjas turi visus originalius dokumentus.

5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.

5.5. Užsiregistravęs pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.7. Pirkėjas, naudodamasis indivi.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų, kitų taisyklių, nurodytų internetinėje parduotuvėje ir nepažeisti sandoriui taikomų teisės aktų.

5.8. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti prekės aprašymo informaciją. Pirkėjas, pirkdamas prekę, sutinka su pateikta prekės specifikacija, aprašymu ir kita prekės pirkimo informacija.

5.9. Pirkėjas supranta, kad įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų dėl tos priežasties, kad Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus brangakmenius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos galimybę.

5.10. Žiedo dydis gali būti pakeistas už papildomą mokestį jei žiedo dizainas tai leidžia (t.y. žiedas neturi šoninių akmenų, kt.). Apie žiedo dydžio keitimo galimybę pirkėją informuoja pardavėjas.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Sąlygose ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės indivi.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba tam tikrais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.

6.3. Esant svarbioms priežastims, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nepateikia visų užsakymui įvykdyti reikalingų duomenų ir nėra įmanoma susisiekti su pirkėju jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat jei nėra atliktas pilnas apmokėjimas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos pateikimo ir/ar apmokėjimo momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per tris (3) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į jo duomenų saugumą ir naudoti pirkėjo duomenis tik šiose Sąlygose ir taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.  

6.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias (7) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

7. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

7.1. Visos kainos indivi.lt yra nurodytos litais arba eurais. Į nurodytą prekės kainą yra įskaičiuotas 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes užsakymo pateikimo metu per peysera sistemą, per PayPal sistemą, banko pavedimu, kredito kortele per PayPal sistemą arba grynaisiais pinigais pirkėjui atvykus į įmonės buveinę.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymo nevykdyti, jeigu yra pateikta nepilna užsakymo arba mokėjimo informacija ar yra atliktas nepilnas apmokėjimas.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai jam būtų pateikiami prekės pristatymo ar atsiėmimo metu. Pirkėjui pateikus užsakymą, jis sukurtoje asmeninėje paskyroje (jei tokią pirkėjas pasirenka susikurti) mato ir gali atsispausdinti informaciją, susijusią su išankstiniu apmokėjimu. Pirkėjo asmeninėje paskyroje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo ir kiti mokesčiai ir kita apskaitai būtina informacija.

7.5. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekės yra pristatomos pirkėjui paštu, per kurjerį, pasiuntinį ar kitą įgaliotą pardavėjo atstovą. Prekės yra pristatomos Europos Sąlungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti pristatomos už Europos Sąjungos ribų. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atitinkamai, prekes pristačius pirkėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai įteiktos pirkėjui.

8.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir indivi.lt nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu pirkėjas sutinka, kad prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, ir prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo-priėmimo dokumente ir, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu ir, atitinkamai, yra laikoma, kad prekės yra pristatytos tinkamos būklės ir kokybiškos.

8.7. Pirkėjui pageidaujant, pirkėjas prekes gali atsiimti pardavėjo nurodytu adresu. Pirkėjui atsiėmus prekes pardavėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai pristatytos pirkėjui ir atitinka šalių suderintus reikalavimus. Tokiam prekių atsiėmimui iš pardavėjo yra taikomos Sąlygų 8 punkte numatytos sąlygos susijusios su prekiu pristatymu, patikrinimu, atsiėmimu. 

9. Prekių kokybės garantija

9.1. Kiekvienos indivi.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Faktinės pagamintos ir parduodamos prekės savybės gali nežymiai skirtis nuo svetainėje indivi.lt nurodytų prekės savybių.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva, svoris ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų nes Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus gaminius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos tikimybę.

9.4. Tuo atveju, kai pardavėjas prekės kokybės garantijos termino nesuteikia ar nenurodo, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Pirkėjas turi teisę per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžinti prekes pardavėjui. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje indivi.lt siūlomo pardavimui asortimento).

10.2. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.2.2. prekė turi būti nesugadinta;

10.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ir nenuplėštos etiketės, nenuplėšta Lietuvos prabavimo rūmų įtvirtinta gaminio etiketė ir sertifikatas, pateikti tarptautiniai sertifikatai, jei tokie buvo, ir kt.);

10.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo pirkėjas;

10.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, visus sertifikatus, kurie buvo pateikti su preke;

10.2.6. grąžinant prekę būtina nurodyti pardavėjo suteiktą grąžinimo kodą.

10.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos arba jeigu grąžinama prekė neatitinka nustatytų grąžinimo reikalavimų. Dėvėtos, modifikuotos, pakeistos ar pažeistos prekės grąžinimui nepriimamos. Prekės taip pat nebus priimtos grąžinimui, jei pirkėjas neturi grąžinimo kodo, pakuotė apgadinta, trūksta pakuotės dalių ar su preke perduotų priedų. Tuo atveju, jeigu trūksta originalaus kokybės sertifikato, yra pažeista ar nuplėšta prekių etiketė, pardavėjas pasilieka sau teisę pareikalauti sumokėti prekės pakartotiniam sertifikavimui reikalingą mokestį arba nepriimti tokios prekės grąžinimui.

10.4. Grąžinant tinkamos kokybės prekes pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti siunčiamos registruotu paštu ir transportavimo metu pilnai apdraustos suma, ne mažesne nei prekės įsigijimo vertė.

10.5. Pinigai grąžinami, kai pardavėjas apžiūri grąžintą prekę ir įsitikina, kad prekė nepažeista bei atitinka grąžinimo sąlygas. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais grąžinami tik mokėtojui.  

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei indivi.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms ir/ar asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.7. Šalys aiškiai susitaria, kad pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius ar turtinę ir neturtinę žalą atsiradusią dėl prekių pavėluoto pristatymo, prekių nepristatymo, užsakymo atšaukimo ar prekių neatitikimo. Prekių nepristatymo ar pirkėjo užsakymo atšaukimo atveju vienintelė pardavėjo pareiga yra grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

12. Pardavėjo teisė keisti kainą

12.1. Pardavėjas turi teisę keisti parduodamų prekių kainą ir parametrus. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje indivi.lt.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

13. Neatitikimai ir sistemos klaidos

13.1. Atskirais atvejais dėl sistemos ar spausdinimo klaidų kainos ar kita informacija indivi.lt svetainėje gali būti neteisingai nurodytos. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas išvengti tokių klaidų. Jei nurodyta produkto kaina yra mažesnė nei faktinė kaina, ar užsakyto produkto internetinėje parduotuvėje nėra, pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą nedelsiant informuodamas apie tai pirkėją ir grąžindamas sumokėtus pinigus. Pardavėjas nebus atsakingas už pirkėjo patirtą žalą ir nuostolius dėl tokio užsakymo atšaukimo.

13.2. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad interneto svetainėje indivi.lt esanti informacija būtų tiksli ir išsami. Siekiant suteikti pirkėjui galimybę peržiūrėti produktus kuo išsamiau yra dedamos skirtingos nuotraukos. Kai kurie produktai nuotraukose gali atrodyti didesni arba mažesni nei faktinis dydis, gali skirtis spalva, forma ar atspalvis, ir, atitinkamai, pristatytas gaminys gali turėti tam tikrų neatitikimų lyginant su nuotrauka.

14. Briliantų kokybės politika

14.1. Indivi.lt tiekia deimantus ir gaminius su deimantais tik iš patikimų ir labiausiai gerbiamų tiekėjų. Lietuvos rinkoje parduodami gaminiai su deimantais turi deimantų kokybės sertifikatus, kuriuos išduoda Lietuvos prabavimo rūmai. Lietuvos prabavimo rūmų aukso gaminiui išduotame sertifikate taip pat yra pažymima aukso praba.

14.2. Gaminiai su deimantais parduodami Europos Sąjungos teritorijoje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ir už jos ribų turi tarptautinius deimanto kokybės sertifikatus arba Lietuvos prabavimo rūmų kokybės sertifikatus.

15. Kitos nuostatos

15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir užklausimus siunčia pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu info@indivi.lt.

15.2. Šios Salygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sąlygų pagrindu kylančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų pažeidimo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas turi galimybę ginčą spręsti elektroniniu būdų per EGS platformą ec.europa.eu/odr/.

15.3. Šios Sąlygos yra pardavėjo intelektinė nuosavybė. Be pardavėjo raštiško sutikimo yra draudžiama kopijuoti, platinti ar naudoti Sąlygas ar jų dalį. 

 

Sąlygos atnaujintos 2017 m. sausio 16 d.

(Anksčiau galiojusios sąlygų redakcijos: 2012 m. rugsėjo 25 d., 2014 m. gegužės 5 d., 2014 m. liepos 11 d., 2014 m. rugpjūčio 27 d., 2015 m. sausio 8 d.)

Krepšelis

Nėra prekiųPristatymas 0,00€
Viso 0,00€

Susisiekite su mumis

Tel.: +370 666 77977

TURIME SALONE

GAUK PER 1 D.D.

TURI KLAUSIMŲ?

  • KLAUSK EKSPERTO

Naujienos